Herritarren partaidetza

Udalaren helburua da jendeari parte hartzeko eta prozesu hau gauzatzeko arrazoiak ematea eta gure gardentasun konpromisoa berrestea. Hori dela eta, Zallako biztanleak partaide egin nahi ditugu.
Herritarren parte-hartze prozesu hau gauzatzeko, hiru fase proposatzen ditugu:Proceso de participación ciudadana

Zuen proposamen eta iradokizunak ENTZUTEA honako
kanal hauen bidez:

 • Facebook-eko iruzkinak (nagusiki ekintza ludiko,sozial eta kirol-ekintzetarako)
 • zallainfo@zalla.org posta elektronikoa, iradokizunak
  eta kexak igortzeko.
 • info@zalla.org posta elektronikoa, hedatu beharreko
  ekitaldietarako.
 • Ordenantzei buruzko iruzkinak jasotzeko posta
  elektronikoa: ordenanzas@zalla.org
 • Udaletxeko sarrera-erregistroa (paper edo web bidez).
 • Auzokideen batzarrak, “Zalla eraikiz” proiektuan
  sartutakoak. Batzar horietan, auzoz auzo jasoko dira
  zuen iradokizunak.

LAN EGITEA:

Hartzen ditugun erabakiak kide anitzeko organoen aktetan edo bideoetan ikusi ahal izango dituzu:

JAKINAREN GAINEAN JARTZEA:

Horietan, honako hauei buruzko informazioa emango da: Bideratze Plana, Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) eta erritarren sektore ezberdinentzat garrantzitsuak diren beste gai batzuk.